Spolek NEZNÁŠEK

Spolek „Neznášek“ je dobrovolným, nevládním, neziskovým spolkem občanů a přátel školy, sdružující rodiče, zákonné zástupce žáků Základní školy a Mateřské školy Neznašov (dále jen “ZŠ a MŠ Neznašov”), kteří se zajímají o vzdělávání a výchovu žáků, práci a rozvoj základní a mateřské školy. Spolek je právnickou osobou podle českého práva.

Naše cíle

Spolupráce se ZŠ a MŠ Neznašov, zejména podpora a rozvoj podmínek pro úspěšnou výuku.
Zprostředkovávat přenos informací mezi ZŠ a MŠ Neznašov a rodiči, vytvářet podmínky a možnosti pro rozvoj v poskytování všestranných informací pro potřeby dětí.
Příprava a pořádání kulturních akcí a komunitních programů.
Spoluvytvářet nabídky volnočasových a vybraných aktivit pro děti a mládež.
Spolupráce se ZŠ a MŠ Neznašov při přípravě a organizaci vzdělávacích projektů a programů
Výchova dětí a mládeže k participaci, ke vzájemné toleranci a pochopení


 

Výkonný výbor spolku:

Markéta Kalčíková - předseda
Darina Dopitová – místopředseda
Hana Velková - hospodář

Členský příspěvek

Členský příspěvek na školní rok 2022/23 byl valnou hromadou odhlasován v minimální výši Kč 200,-.

číslo účtu: 2100223032/2010

Kontakty

Spolek "NEZNÁŠEK"

 Neznašov 373 02

IČO: 22759794

Předsedkyně: Markéta Kalčíková

Patička

Základní škola a Mateřská škola Neznašov

Neznašov 29
373 02 Neznašov

 

Ředitel: Mgr. Jaroslav Tůma

+420 604 925 111
tuma@zsneznasov.cz

 

Mateřská škola: +420 737 797 238

 

Školní jídelna (odhlašování stravy): +420 737 797 693

 

mapa: jak k nám?

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout