Provoz školní družiny

Ranní družina je pro žáky otevřena od 6:00 do 8:00 hodin, odpolední družina je v provozu po skončení vyučování do 16:15 hodin.

Ve školní družině mají děti možnost věnovat se odpočinkově rekreačním a zájmovým činnostem.

Rodičům nabízíme i možnost připravovat žáky na vyučování pod vedením vychovatele školní družiny.

Telefon do ŠD: 739 795 877

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA - stanovení výše úplaty pro školní rok 2023/2024
Výše úplaty 100,-Kč/měsíc
   

Úplata je splatná ve dvou splátkách:

1) období září - prosinec 2023 (400,- Kč)

2) období leden - červen 2023 (600,- Kč)

Platby za školní družinu probíhají pouze bezhotovostním platebním stykem

(č. ú: 51-8907840207/0100). Variabilní symbol obdrží rodiče na třídních schůzkách.

V Neznašově dne 31. května 2023

 
 

 

Patička

Základní škola a Mateřská škola Neznašov

Neznašov 29
373 02 Neznašov

 

Ředitel: Mgr. Jaroslav Tůma

+420 604 925 111
tuma@zsneznasov.cz

 

Mateřská škola: +420 737 797 238

 

Školní jídelna (odhlašování stravy): +420 737 797 693

 

mapa: jak k nám?

SLEDUJTE AKTUALITY NA FACEBOOKU

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout