PoÚtStČtSoNe
                                          
šablony IIUčíme spoluProjekt Děti do bruslí je určen pro děti předškolního věku a žákům 1. stupně základní školy s výukou bruslení formou kurzu pod odborným metodickým a trenérským vedením.NADACE ČEZÚčast na projektech

Základní informace

Naše mateřská škola svou polohou nabízí nespočet možností pro krásné vycházky, které děti nenásilně učí vážit si přírody a věcí i lidí kolem nás. Mateřská škola se nachází v nově zrekonstruované budově, která poskytuje dětem dostatečné množství prostoru na aktivity, které jedinečně podněcují jejich osobnostní rozvoj. Kapacita celé školky je 39 dětí.  Jednotlivé třídy jsou pojmenovány podle okolních vesnic. Ve třídě Všeteček jsou umístěny děti ve věku 2,5 – 4 roky a třídu Všemyslíků tvoří děti od 5 do 7 let. 

"Začít spolu"

Naše školka pracuje s prvky vzdělávacího programu "Začít spolu", který podněcuje děti k samostatnosti, správnému osobnostnímu vývoji, odpovědnosti, tvořivosti a mnohým dalším charakteristikám, které podporují správný rozvoj dítěte. Děti se za pomoci tzv. center aktivit snaží samostatně i ve skupinkách řešit problémy, pomáhat si, vyrovnávat se s nenadálými situacemi a nést zodpovědnost za své činy. Klademe velký důraz na hodnotící kroužky, kde se snažíme, aby děti byly schopné sebereflexe, dokázaly se samostatně vyjadřovat a rozhodovat, zhodnotit svou práci, snášet kritiku a shrnout průběh celého dne. Naším hlavním cílem je vychovat z dětí osobnosti, děti samostatné, které se chtějí učit a poznávat svět. Školka úzce spolupracuje se základní školou a vzájemně se podílí na společných projektech, které rozvíjí nejen dětskou tvořivost, ale zároveň tak upevňují vztahy mezi dětmi navzájem. Upřednostňujeme zážitkové učení, proto alespoň jednou za měsíc zpestřujeme náš pobyt ve školce různými výlety, vařením, pečením a spoustou dalších aktivit. O děti se starají tři zcela kvalifikované učitelky, které dbají na rovnocenný otevřený vztah mezi nimi a dětmi, čímž podporují důvěru a soulad ve vztazích. Naše školka je otevřená kontaktu s rodiči i se širokou veřejností, která se podílí na společných aktivitách a úspěšně se zapojuje do bezproblémového chodu naší školky.

Mateřská škola - stanovení výše úplaty pro školní rok 2019/2020

Stanovená výše úplaty - celodenní provoz 400,- Kč / měsíc
Stanovená výše úplaty - polodenní provoz 200,- Kč / měsíc

Úplatu je nutno uhradit od 1. 9. do 31. 8. příslušného školního roku vždy v běžném měsíci tak, aby byla na účtu mateřské školy prokazatelně nejpozději do 25. následujícího měsíce. Platby probíhají pouze bezhotovostním platebním stykem ​(č. ú: 51-8907840207/0100) - inkasním příkazem.   

Dle novely zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání s účinností od 1. 9. 2017 mají děti, které chodí do posledního ročníku mateřské školy  předškolní vzdělávání bezplatné po dobu 12 měsíců a to včetně dětí po odkladu povinné školní docházky.

Důležité termíny pro školní rok 2019/2020

první pololetí: 2. 9. 2019 – 30. 1. 2020

druhé pololetí: 3. 2. 2020 – 30. 6. 2020

Třídní schůzky:

17. 9. 2019 -  16:00 hod

2. 6. 2020 -  16:00 hod

Náslechy pro rodiče budoucích prvňáků – 31. 3. 20020

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáků 10. 6. 2020 od 16:00

Konzultace rodič – učitel (po předchozí domluvě)

Všemyslíci : předškoláci – 12. 11. 2019, všichni Všemyslíci: 18. 2. a 25. 2. 2020

Všetečky: 19. 2. a 26. 2. 2020

Prázdniny:

Provoz v MŠ Neznašov o hlavních i vedlejších prázdninách, včetně ředitelské volna, bude snížený od 6:00 – 15:00 hod.

Prázdniny:

  • Podzimní: 29. 10. - 30. 10. 2019
  • Vánoční: 23. 12. 2019 – 3. 1. 2020
  • Pololetní: 31. 1. 2020
  • Jarní: 10. 2. - 16. 2. 2020
  • Velikonoční: 9. 4. (10. 4. 2020 – ostatní svátek)
  • Hlavní: 1. 7. - 31. 8. 2020

Ředitelské volno:

  • 29. – 30. 6. 2020

 

Celoškolní akce:

14.11. 2019 Všemyslíci – Začít spolu s rodiči

15.11. 2019 Všetečky – Začít spolu s rodiči

28. 11. 2019 – Vánoční kavárna – přátelské posezení a výroba vánočních dekorací

19. 12. 2019 – Vánoce u Neznášků – od 17:00hod – vystoupení dětí a žáků ZŠ a MŠ Neznašov

22. 3. 2020 – Velikonoční kavárna -přátelské posezení a výroba vánočních dekorací

19.11 2019 a 7. 4. 2020 – Hurá školo, první kolo – návštěva předškoláků v ZŠ Neznašov

25. 6. 2020 – Zahradní slavnost – oslava 150. výročí otevření školy v Neznašově

Zápis do MŠ:

Informace k zápisu do MŠ naleznete zde:

Kontakty:

MŠ Neznašov – 737 797 238

Jídelna Neznašov – 737 797 693

Ředitel ZŠ a MŠ Neznašov – Mgr. J. Tůma – 604 925 111

ZŠ a MŠ NeznašovFacebook
Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace Rozumím