PoÚtStČtSoNe
                                          
šablony IIUčíme spoluProjekt Děti do bruslí je určen pro děti předškolního věku a žákům 1. stupně základní školy s výukou bruslení formou kurzu pod odborným metodickým a trenérským vedením.NADACE ČEZÚčast na projektech

Základní informace

Naše mateřská škola svou polohou nabízí nespočet možností pro krásné vycházky, které děti nenásilně učí vážit si přírody a věcí i lidí kolem nás. Mateřská škola se nachází v nově zrekonstruované budově, která poskytuje dětem dostatečné množství prostoru na aktivity, které jedinečně podněcují jejich osobnostní rozvoj. Kapacita celé školky je 39 dětí.  Jednotlivé třídy jsou pojmenovány podle okolních vesnic. Ve třídě Všeteček jsou umístěny děti ve věku 2,5 – 4 roky a třídu Všemyslíků tvoří děti od 5 do 7 let. 

"Začít spolu"

Naše školka pracuje s prvky vzdělávacího programu "Začít spolu", který podněcuje děti k samostatnosti, správnému osobnostnímu vývoji, odpovědnosti, tvořivosti a mnohým dalším charakteristikám, které podporují správný rozvoj dítěte. Děti se za pomoci tzv. center aktivit snaží samostatně i ve skupinkách řešit problémy, pomáhat si, vyrovnávat se s nenadálými situacemi a nést zodpovědnost za své činy. Klademe velký důraz na hodnotící kroužky, kde se snažíme, aby děti byly schopné sebereflexe, dokázaly se samostatně vyjadřovat a rozhodovat, zhodnotit svou práci, snášet kritiku a shrnout průběh celého dne. Naším hlavním cílem je vychovat z dětí osobnosti, děti samostatné, které se chtějí učit a poznávat svět. Školka úzce spolupracuje se základní školou a vzájemně se podílí na společných projektech, které rozvíjí nejen dětskou tvořivost, ale zároveň tak upevňují vztahy mezi dětmi navzájem. Upřednostňujeme zážitkové učení, proto alespoň jednou za měsíc zpestřujeme náš pobyt ve školce různými výlety, vařením, pečením a spoustou dalších aktivit. O děti se starají tři zcela kvalifikované učitelky, které dbají na rovnocenný otevřený vztah mezi nimi a dětmi, čímž podporují důvěru a soulad ve vztazích. Naše školka je otevřená kontaktu s rodiči i se širokou veřejností, která se podílí na společných aktivitách a úspěšně se zapojuje do bezproblémového chodu naší školky.

Mateřská škola - stanovení výše úplaty pro školní rok 2019/2020

Stanovená výše úplaty - celodenní provoz 400,- Kč / měsíc
Stanovená výše úplaty - polodenní provoz 200,- Kč / měsíc

Úplatu je nutno uhradit od 1. 9. do 31. 8. příslušného školního roku vždy v běžném měsíci tak, aby byla na účtu mateřské školy prokazatelně nejpozději do 25. následujícího měsíce. Platby probíhají pouze bezhotovostním platebním stykem ​(č. ú: 51-8907840207/0100) - inkasním příkazem.   

Dle novely zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání s účinností od 1. 9. 2017 mají děti, které chodí do posledního ročníku mateřské školy  předškolní vzdělávání bezplatné po dobu 12 měsíců a to včetně dětí po odkladu povinné školní docházky.

 

 

Důležité termíny pro školní roky 2020/2021

První pololetí: 1. 9. 2020 – 28. 1. 2021

Druhé pololetí: 1. 2. 2020 – 30. 6. 2021

 

Třídní schůzky:

22. 9. 2020 od 16:30

Náslechy pro rodiče budoucích prvňáků (den otevřených dveří)

11. 3. 2021 (8:15 – 10:00).

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáků

10. 5. 2021 od 15:30

 

Konzultace rodič – učitel (po předchozí domluvě)

Všetečky:

Konzultace pro předškoláky: 2.11., 10. 11. 2020 od 14:00 – 16:00

Konzultace pro všechny: 23. 2. od 14:00 – 16:00, 2. 3. 2021, od 12:00 – 15:00

Všemyslíci:

Konzultace pro předškoláky: 3. 11., 9. 11. 2020 od 14:00 – 16:00

Konzultace pro všechny: 22. 2. od 14:00 – 16:00, 1. 3. 2021 od 12:00 – 15:00

 

Prázdniny:

Provoz v MŠ Neznašov o hlavních i vedlejších prázdninách, včetně ředitelské volna, bude snížený od 6:00 – 15:00 hod.

Prázdniny:

Podzimní: 29. 10. – 30. 10. 2020

Vánoční: 23. 12. 2020 – 3. 1. 2021

Pololetní: 29. 1. 2021

Jarní: 15. 2. – 21. 2. 2021

Velikonoční: 1. 4. 2021 (2. 4. 2021 - ostatní svátek)

Hlavní: 1. 7. - 31. 8. 2021

Ředitelské volno:

16. 11. 2020

21. a 22. 12. 2020

 

Celoškolní akce:

18. a 19. 11. 2020 a 7. 4. a 8. 4. 2021 - Hurá školo, první kolo – návštěva předškoláků ve škole

26. 11.  2020 - Vánoční kavárna (přátelské posezení a výroba vánočních dekorací pro děti a rodiče)

17. 12. 2020 - Vánoce u Neznášků (od 17:00 hod.) - vystoupení žáků školy

25. 3. 2021 - Velikonoční kavárna (přátelské posezení a výroba velikonočních dekorací pro děti a rodiče)

25. 6. 2021 - Zahradní slavnost

 

Zápis do MŠ:

Od 2. 5. 2021 – 16. 5. 2021, podrobnější informaci budou dodány 

 

Kontakty:

MŠ Neznašov – 737 797 238

Jídelna Neznašov – 737 797 693

Ředitel ZŠ a MŠ Neznašov – Mgr. J. Tůma – 604 925 111

ZŠ a MŠ NeznašovFacebook
Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace Rozumím