Školní jídelna

Provoz školní jídelny:

Stravné je placeno přímým inkasem.

Poplatek za stravné je strháván přímo z Vašeho účtu (a to jedenkrát měsíčně, dle skutečného množství odebraných jídel, 20. -25. následujícího měsíce). Zabezpečte, prosím, dostatečnou výši peněžních prostředků na Vašem účtu.

První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole nebo školském zařízení se považuje za pobyt ve škole nebo školském zařízení. (Sb.zákonů č. 107/2005 ze dne 25.2.2005 § 4/9)

Pro nemocné

Pro nemocné strávníky si mohou rodiče nebo sourozenci vyzvednout oběd pouze první den, ostatní dny musí být odhlášeny.

Z hygienických důvodů nelze vydávat obědy do nádob přinesených rodiči či sourozenci. Oběd bude vydán na talíř, poté bude kuchařkou přendán do školního jídlonosiče.

Zákonný zástupce jídlonosič navrátí druhý den do školní jídelny.

Školní kuchyně ručí za hygienickou nezávadnost stravy pouze po dobu výdeje stravy. Pokrmy vydané do jídlonosičů jsou určeny k přímé spotřebě bez skladování.

Odhlášení strávníka z obědů natrvalo se provádí výhradně písemně. 

Doba výdeje stravy

 

přesnídávka

oběd

svačina

Mateřská škola

8.20 - 9.00

11.30 – 12.30

14.15

Základní škola

10.00

12.00 – 14.00

 

         

Jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci v provozovnách školního stravování. ( Sb.zákonů č.107/2005, vyhláška ze dne 25.2.2005. §2/7 )

Připomínky, dotazy a náměty k provozu školní jídelny můžete projednat osobně s vedoucí školní jídelny nebo prostředníctvím e-mailu na kostohryzova@zsneznasov.cz

 

 

Patička

Základní škola a Mateřská škola Neznašov

Neznašov 29
373 02 Neznašov

 

Ředitel: Mgr. Jaroslav Tůma

+420 604 925 111
tuma@zsneznasov.cz

 

Mateřská škola: +420 737 797 238

 

Školní jídelna (odhlašování stravy): +420 737 797 693

 

mapa: jak k nám?

SLEDUJTE AKTUALITY NA FACEBOOKU

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout