Školkovné

Mateřská škola - stanovení výše úplaty pro školní rok 2023/2024

Stanovená výše úplaty - celodenní provoz 400,- Kč / měsíc
Stanovená výše úplaty - polodenní provoz 200,- Kč / měsíc

Úplatu je nutno uhradit od 1. 9. do 31. 8. příslušného školního roku vždy v běžném měsíci tak, aby byla na účtu mateřské školy prokazatelně nejpozději do 25. následujícího měsíce. Platby probíhají pouze bezhotovostním platebním stykem ​(č. ú: 51-8907840207/0100) - inkasním příkazem.   

Dle novely zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání s účinností od 1. 9. 2017 mají děti, které chodí do posledního ročníku mateřské školy, předškolní vzdělávání bezplatné po dobu 12 měsíců a to včetně dětí po odkladu povinné školní docházky.

 

Patička

Základní škola a Mateřská škola Neznašov

Neznašov 29
373 02 Neznašov

 

Ředitel: Mgr. Jaroslav Tůma

+420 604 925 111
tuma@zsneznasov.cz

 

Mateřská škola: +420 737 797 238

 

Školní jídelna (odhlašování stravy): +420 737 797 693

 

mapa: jak k nám?

SLEDUJTE AKTUALITY NA FACEBOOKU

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout