PoÚtStČtSoNe
                                          
šablony IIUčíme spoluProjekt Děti do bruslí je určen pro děti předškolního věku a žákům 1. stupně základní školy s výukou bruslení formou kurzu pod odborným metodickým a trenérským vedením.NADACE ČEZÚčast na projektech

Informace o provozu školy od 12.dubna 2021

Vážení rodiče,

od pondělí 12.4. 2021 začíná probíhat prezenční výuka všech žáků 1.stupně základní školy a předškolních žáků mateřské školy.

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je přítomnost dětí i pedagogů na prezenční výuce podmíněna účastí na testování.

Prezenční výuka probíhá každý všední den od pondělí do pátku. Testování žáka bude probíhat dvakrát týdně, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek ráno. V případě, že se žák dostaví v určený den k testování do školní družiny před začátkem vyučování (tzn. do ranní družiny), je nutné, aby byl test proveden již při příchodu do družiny.

Pokud se některý žák, student nebo zaměstnanec nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat v první den jeho přítomnosti. Dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními.

K testování se může dostavit žák pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního onemocnění.

Pokud se dítě, žák nebo student neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti, žákovi či studentovi distanční způsob vzdělávání.

Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.

 V případě testování dětí v předškolním vzdělávání, žáků 1.-3. ročníku 1. stupně ZŠ je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).

Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.

Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit lékařským potvrzením.

Testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní.

Bližší informace k organizaci testování připravujeme a v nejbližších dnech zveřejníme.

Milí rodiče, děkujeme Vám za spolupráci!

Mgr. Jaroslav Tůma, ředitel školy

Přiložené soubory:

 

ZŠ a MŠ NeznašovFacebook
Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace Rozumím