Program Začít spolu


Vzdělávací program Začít spolu nabízí prostor, ve kterém se děti učí samostatně myslet, kde chyba je přirozenou součástí procesu učení stejně jako zodpovědnost za sebe sama a svoji práci. Program Začít spolu zdůrazňuje individuální přístup k dítěti a partnerství školy, rodiny a širší společnosti v oblasti výchovy a vzdělávání. Klade důraz na aktivní spolupráci mezi dětmi, využívá projektové vyučováí, učí děti kriticky myslet a objektivně hodnotit  svou práci i práci ostatních. Prosazuje a umožňuje inkluzi dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Jedná se o program, který představuje pedagogický přístup orientovaný na dítě a dbá na úzkou spolupráci mezi dítětem, školou a rodiči. S metodikou Začít spolu máme mnohaleté zkušenosti a vzhledem k tomu, že je zcela v souladu s požadavky formulovanými v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání, se stala podkladem pro tvorbu školního vzdělávacího programu "Co neznáš, vymyslíš".                               

Režim dne                                                                                                        

  • Ranní kruh (Setkání dětí a učitele na koberci, kde si sdílejí zážitky, čtou ranní zprávu, seznamují se s programem dne)
  • Gramotnost - společná práce (Učení se novému - český jazyk, matematika, anglický jazyk - děti pracují individuálně, párově či ve skupinách)
  • Hlavní přestávka
  • Centra aktivit (Děti pracují týmově v centrech aktivit - např.čtení a psaní, matematika, pokusy a objevy, ateliér, dramatika, apod. -, ve kterých zpracovávají zadané téma dle daných pravidel, každý člen skupiny má svou roli)
  • Hodnotící kruh (každá skupina představuje a hodnotí svou práci v centru)

Patička

Základní škola a Mateřská škola Neznašov

Neznašov 29
373 02 Neznašov

 

Ředitel: Mgr. Jaroslav Tůma

+420 604 925 111
tuma@zsneznasov.cz

 

Mateřská škola: +420 737 797 238

 

Školní jídelna (odhlašování stravy): +420 737 797 693

 

mapa: jak k nám?

SLEDUJTE AKTUALITY NA FACEBOOKU

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout