Informace o zpracování osobních údajů ve škole

Základní škola a Mateřská škola Neznašov, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje dětí, žáků, zákonných zástupců a zaměstnanců za účelem vedení školní matriky a dokumentace školy. Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS xe44qms, emailem na adrese info@zsneznasov.cz nebo poštou na adrese Základní škola a Mateřská škola Neznašov, Neznašov 29, 373 02 Všemyslice. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro školu je Sdružení měst a obcí Vltava, 373 04 Chrášťany 79, zastoupené Ing. Miroslavem Jiříčkem, tel. č. 606751490, email: smovltava@centrum.cz .

 

Mgr. Jaroslav Tůma (ředitel školy)

Patička

Základní škola a Mateřská škola Neznašov

Neznašov 29
373 02 Neznašov

 

Ředitel: Mgr. Jaroslav Tůma

+420 604 925 111
tuma@zsneznasov.cz

 

Mateřská škola: +420 737 797 238

 

Školní jídelna (odhlašování stravy): +420 737 797 693

 

mapa: jak k nám?

SLEDUJTE AKTUALITY NA FACEBOOKU

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout