PoÚtStČtSoNe
                                          
NADACE ČEZUčíme spoluProjekt Děti do bruslí je určen pro děti předškolního věku a žákům 1. stupně základní školy s výukou bruslení formou kurzu pod odborným metodickým a trenérským vedením.Účast na projektech

Základní informace

Naše mateřská škola svou polohou nabízí nespočet možností pro krásné vycházky, které děti nenásilně učí vážit si přírody a věcí i lidí kolem nás. Mateřská škola se nachází v nově zrekonstruované budově, která poskytuje dětem dostatečné množství prostoru na aktivity, které jedinečně podněcují jejich osobnostní rozvoj. Kapacita celé školky je 39 dětí.  Jednotlivé třídy jsou pojmenovány podle okolních vesnic. Ve třídě Všeteček jsou umístěny děti ve věku 2,5 – 4 roky a třídu Všemyslíků tvoří děti od 5 do 7 let. 

"Začít spolu"

Naše školka pracuje s prvky vzdělávacího programu "Začít spolu", který podněcuje děti k samostatnosti, správnému osobnostnímu vývoji, odpovědnosti, tvořivosti a mnohým dalším charakteristikám, které podporují správný rozvoj dítěte. Děti se za pomoci tzv. center aktivit snaží samostatně i ve skupinkách řešit problémy, pomáhat si, vyrovnávat se s nenadálými situacemi a nést zodpovědnost za své činy. Klademe velký důraz na hodnotící kroužky, kde se snažíme, aby děti byly schopné sebereflexe, dokázaly se samostatně vyjadřovat a rozhodovat, zhodnotit svou práci, snášet kritiku a shrnout průběh celého dne. Naším hlavním cílem je vychovat z dětí osobnosti, děti samostatné, které se chtějí učit a poznávat svět. Školka úzce spolupracuje se základní školou a vzájemně se podílí na společných projektech, které rozvíjí nejen dětskou tvořivost, ale zároveň tak upevňují vztahy mezi dětmi navzájem. Upřednostňujeme zážitkové učení, proto alespoň jednou za měsíc zpestřujeme náš pobyt ve školce různými výlety, vařením, pečením a spoustou dalších aktivit. O děti se starají tři zcela kvalifikované učitelky, které dbají na rovnocenný otevřený vztah mezi nimi a dětmi, čímž podporují důvěru a soulad ve vztazích. Naše školka je otevřená kontaktu s rodiči i se širokou veřejností, která se podílí na společných aktivitách a úspěšně se zapojuje do bezproblémového chodu naší školky.

Mateřská škola - stanovení výše úplaty pro školní rok 2017/2018

Stanovená výše úplaty - celodenní provoz 400,- Kč / měsíc
Stanovená výše úplaty - polodenní provoz 200,- Kč / měsíc

Úplatu je nutno uhradit od 1. 9. do 31. 8. příslušného školního roku vždy v běžném měsíci tak, aby byla na účtu mateřské školy prokazatelně nejpozději do 25. následujícího měsíce. Platby probíhají pouze bezhotovostním platebním stykem ​(č. ú: 51-8907840207/0100) - inkasním příkazem.   

Dle novely zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání s účinností od 1. 9. 2017 mají děti, které chodí do posledního ročníku mateřské školy  předškolní vzdělávání bezplatné po dobu 12 měsíců a to včetně dětí po odkladu povinné školní docházky.

Důležité termíny pro školní rok 2017/2018

první pololetí: 4. 9. 2017 – 31. 1. 2018

druhé pololetí: 1. 2. 2018 – 29. 6. 2018

Třídní schůzky:

19. 9. 2017 -  16:15hod

5. 6. 2018 -  16:15hod

Konzultace rodič – učitel (po předchozí domluvě)

Všemyslíci : 13. 2. a  20. 2. 2018

Všetečky: 14. 2. a 21. 2. 2018

Prázdniny:

Vánoční: 23. 12. 2017 – 2. 1. 2018 (MŠ uzavřena)

Provoz v MŠ Neznašov o hlavních i vedlejších prázdninách, včetně ředitelské volna, bude snížený od 6:00 – 15:00hod.

Prázdniny:

  • Podzimní: 26.10. - 27. 10. 2017
  • Vánoční: 23. 12. 2017 – 2. 1. - 2018
  • Pololetní: 2. 2. 2018
  • Jarní: 12.3. - 18. 3. 2018
  • Velikonoční: 29. 3. - 30. 3. 2018
  • Hlavní: 2.7. - 31. 8. 2018

Ředitelské volno:

  • 29. 9. 2017
  • 30. 4. 2018
  • 7. 5. 2018

Celoškolní akce:

14. 11. 2017 Všemyslíci – Začít spolu s rodiči

15. 11. 2017 Všetečky – Začít spolu s rodiči

24. 11. 2017 – Vánoční kavárna – přátelské posezení a výroba vánočních dekorací

21. 12. 2017 – Vánoce u Neznášků – od 17:00hod – vystoupení dětí a žáků ZŠ a MŠ Neznašov

22. 3. 2018 – Velikonoční kavárna -přátelské posezení a výroba vánočních dekorací

5. 4. 2018 – Hurá školo, první kolo – návštěva předškoláků v ZŠ Neznašov

28. 6. 2018 – Zahradní slavnost – oslava 150. výročí otevření školy v Neznašově

Zápis do MŠ:

3. 5. a 4. 5. 2018 (13:00 - 16:15 hodin) - vydávání přihlášek

K zápisu přineste rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

17. 5. a 18. 5. 2018 (13:00 - 16:15 hodin) - odevzdání vyplněných přihlášek

 

 

ZŠ a MŠ NeznašovFacebook
Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace Rozumím