PoÚtStČtSoNe
                                          
NADACE ČEZUčíme spoluProjekt Děti do bruslí je určen pro děti předškolního věku a žákům 1. stupně základní školy s výukou bruslení formou kurzu pod odborným metodickým a trenérským vedením.Účast na projektech

Základní informace

Naše mateřská škola svou polohou nabízí nespočet možností pro krásné vycházky, které děti nenásilně učí vážit si přírody a věcí i lidí kolem nás. Mateřská škola se nachází v nově zrekonstruované budově, která poskytuje dětem dostatečné množství prostoru na aktivity, které jedinečně podněcují jejich osobnostní rozvoj. Kapacita celé školky je 39 dětí.  Jednotlivé třídy jsou pojmenovány podle okolních vesnic. Ve třídě Všeteček jsou umístěny děti ve věku 2,5 – 4 roky a třídu Všemyslíků tvoří děti od 5 do 7 let. 

"Začít spolu"

Naše školka pracuje s prvky vzdělávacího programu "Začít spolu", který podněcuje děti k samostatnosti, správnému osobnostnímu vývoji, odpovědnosti, tvořivosti a mnohým dalším charakteristikám, které podporují správný rozvoj dítěte. Děti se za pomoci tzv. center aktivit snaží samostatně i ve skupinkách řešit problémy, pomáhat si, vyrovnávat se s nenadálými situacemi a nést zodpovědnost za své činy. Klademe velký důraz na hodnotící kroužky, kde se snažíme, aby děti byly schopné sebereflexe, dokázaly se samostatně vyjadřovat a rozhodovat, zhodnotit svou práci, snášet kritiku a shrnout průběh celého dne. Naším hlavním cílem je vychovat z dětí osobnosti, děti samostatné, které se chtějí učit a poznávat svět. Školka úzce spolupracuje se základní školou a vzájemně se podílí na společných projektech, které rozvíjí nejen dětskou tvořivost, ale zároveň tak upevňují vztahy mezi dětmi navzájem. Upřednostňujeme zážitkové učení, proto alespoň jednou za měsíc zpestřujeme náš pobyt ve školce různými výlety, vařením, pečením a spoustou dalších aktivit. O děti se starají tři zcela kvalifikované učitelky, které dbají na rovnocenný otevřený vztah mezi nimi a dětmi, čímž podporují důvěru a soulad ve vztazích. Naše školka je otevřená kontaktu s rodiči i se širokou veřejností, která se podílí na společných aktivitách a úspěšně se zapojuje do bezproblémového chodu naší školky.

Mateřská škola - stanovení výše úplaty pro školní rok 2018/2019

Stanovená výše úplaty - celodenní provoz 400,- Kč / měsíc
Stanovená výše úplaty - polodenní provoz 200,- Kč / měsíc

Úplatu je nutno uhradit od 1. 9. do 31. 8. příslušného školního roku vždy v běžném měsíci tak, aby byla na účtu mateřské školy prokazatelně nejpozději do 25. následujícího měsíce. Platby probíhají pouze bezhotovostním platebním stykem ​(č. ú: 51-8907840207/0100) - inkasním příkazem.   

Dle novely zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání s účinností od 1. 9. 2017 mají děti, které chodí do posledního ročníku mateřské školy  předškolní vzdělávání bezplatné po dobu 12 měsíců a to včetně dětí po odkladu povinné školní docházky.

Důležité termíny pro školní rok 2018/2019

první pololetí: 3. 9. 2018 – 31. 1. 2019

druhé pololetí: 1. 2. 2019 – 28. 6. 2019

Třídní schůzky:

18. 9. 2018 - Všetečky - 15:30, Všemyslíci - 15:15

4. 6. 2019 - Všetečky - 15:30, Všemyslíci - 15:15

Konzultace rodič – učitel (po předchozí domluvě)

Všemyslíci : 20. 11. a  27. 11. 2018 (pouze pro rodiče předškoláků), 19. 2. 2019 a 26. 2. 2019

Všetečky: 20. 2. a 27. 2. 2019

Prázdniny:

Podzimní: 29. 10. a 30. 10. 2018

Vánoční: 22. 12. 2018 – 4. 1. 2019 (MŠ uzavřena)

Pololetní: 1. 2. 2019

Jarní: 4. - 10. 2. 2019

Letní: 29. 6. 2019 - 1. 9. 2019

Provoz v MŠ Neznašov o hlavních i vedlejších prázdninách, včetně ředitelské volna, bude snížený od 6:00 – 15:00hod.

Ředitelské volno:

  • 3. a 4. 1. 2019
  • 2. a 3. 5. 2019

Celoškolní akce:

19. 11. 2018 a 1. 4. 2019  – Hurá školo, první kolo – návštěva předškoláků v ZŠ Neznašov

28. 11. 2018 – Vánoční kavárna – přátelské posezení a výroba vánočních dekorací

20. 12. 2018 – Vánoce u Neznášků – od 17:00hod – vystoupení dětí a žáků ZŠ a MŠ Neznašov

20. 3. 2019 - Náslechy pro rodiče budoucích prvňáčků

10. 4. 2019 – Velikonoční kavárna -přátelské posezení a výroba vánočních dekorací

27. 6. 2019 – Zahradní slavnost, školní akademie

Den otevřených dveří: 

2. 4. 2019 a 16. 4. 2019

Zápis do MŠ:

9. 5. a 10. 5. 2019 (13:00 - 16:15 hodin) - vydávání přihlášek

23. 5. a 24. 5. 2019 (13:00 - 16:15 hodin) - odevzdání vyplněných přihlášek

K zápisu přineste rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

 

ZŠ a MŠ NeznašovFacebook
Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace Rozumím