PoÚtStČtSoNe
                                          
šablony IIUčíme spoluProjekt Děti do bruslí je určen pro děti předškolního věku a žákům 1. stupně základní školy s výukou bruslení formou kurzu pod odborným metodickým a trenérským vedením.NADACE ČEZÚčast na projektech

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020 - 2021

 

30. 4. 2020 od 6:00 - 16:15 hodin - vydávání přihlášek v budově MŠ

14. 5. (13:00 - 17:00 hodin) - odevzdání vyplněných přihlášek v budově MŠ (příjímací řízení)

K zápisu přineste rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce

Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Neznašov od školního roku 2020/2021

                    Kritérium

 

Bodové ohodnocení

Trvalý pobyt dítěte

Trvalý pobyt v obci (Neznašov, Všemyslice, Všeteč, Bohunice, Slavětice)

10

 

Jiné obce

0

Věk dítěte

5-6 let věku dítěte

7

 

4 roky věku dítěte

5

 

3 roky věku dítěte

4

 

2,5 roku věku dítěte

1

Individuální situace dítěte

Mateřskou školu nebo školu navštěvuje sourozenec dítěte

 

3

Délka pobytu dítěte

Celodenní provoz

10

 

Polodenní provoz

2

 

               Omezená docházka                 

0

V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) bude přednostně přijato dítě narozené dříve, tedy dítě starší.

Dítě, které se ocitne ve složité sociální situaci a jemuž přijetí k předškolnímu vzdělávání výrazně zlepší sociální situaci, bude přijato bez ohledu na stanovená kritéria, pokud zákonný zástupce doloží písemné doporučení OSPOD. Tímto přijetím nesmí být dotčen bod č. 1 stanovených kritérií, tzn.  že musí být povinně přijaty všechny děti rok před nástupem školní docházky a děti po odkladu povinné školní docházky.

V Neznašově dne 12. 2. 2020 

Mgr. Jaroslav Tůma – ředitel Základní školy a Mateřské školy Neznašov

 

 

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2020/2021

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Neznašov podle ustanovení §34 odst.4, § 165 odst.2 písm.b) a § 183 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád v platném znění oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů rozhodnutí k žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2019/2020.

Děti přijaté k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Děti nepřijaté k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021

 

 

 

 

 

 

 

Zveřejněním seznamu se považují kladná rozhodnutí za oznámená. O vydání rozhodnutí v tištěné podobě mohou rodiče zažádat na adrese tuma@zsneznasov.cz. V případě, že dítě k předškolnímu vzdělávání nenastoupí, je potřeba tuto skutečnost škole sdělit co nejdříve. Rozhodnutí o nepřijetí budou zákonným zástupcům dítěte zaslána v písemné podobě poštou.


V Neznašově dne 

Mgr. Jaroslav Tůma (ředitel školy)

Základní škola a Mateřská škola Neznašov

 

ZŠ a MŠ NeznašovFacebook
Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace Rozumím