PoÚtStČtSoNe
                                          
NADACE ČEZUčíme spoluProjekt Děti do bruslí je určen pro děti předškolního věku a žákům 1. stupně základní školy s výukou bruslení formou kurzu pod odborným metodickým a trenérským vedením.Účast na projektech

Provoz školní jídelny

Organizační záležitosti:

  • Stravné je placeno trvalým příkazem 
  • Stravné je placeno do 14. dne v daném měsíci
  • Vyúčtování bude provedeno vždy na konci kalendářního a školního roku, přeplatky budou zaslány zpět na účet zákonného zástupce nebo vráceny v hotovosti.

Výše stravného pro školní rok 2015/2016

Kategorie

přesnídávka

oběd

svačina

3 – 6 let (MŠ)

8,- Kč

19,- Kč

6,- Kč

7 – 11 let (ZŠ)

8,- Kč

22,- Kč

 

Zaměstnanci

 

32,- Kč

 

 

Podmínky stravování ve školní jídelně

  • Přihláška ke stravování

Noví strávníci obdrží před započetím stravování přihlášku na obědy. Řádně vyplněnou ji vrátí vedoucí školní jídelny. Svým podpisem se zákonný zástupce zavazuje, že budou řádně plnit povinnosti vyplývající z účasti ve školním stravování. V přihlášce uvede zákonný zástupce telefonické kontakty na sebe.

  • 2. Placení stravného

Stravné je placeno bezhotovostně na č. účtu: 51-8907840207/0100

Zákonný zástupce zadá trvalý měsíční příkaz od 9. září do 18. června, platba se provede 13tého v měsíci, v trvalém příkazu zadá i jedinečný variabilní symbol a do zprávy pro příjemce uvede jméno žáka.

Pro kategorii 3 – 6 let (MŠ) – 22 x 33,-Kč = 726 Kč

Pro kategorii 6 – 11 let (ZŠ) – 22 x 30,-Kč = 660 Kč (bez odpolední svačiny).

Pokud strávník nedodrží termín zaplacení do 14. dne měsíce, v příštím měsíci dostane stravu až následující den po zaplacení nebo odevzdání kopie dokladu banky. Odevzdá-li např. strávník doklad 1. října dostane oběd až 2. října.

AKTEM PLATBY MÁ STRÁVNÍK AUTOMATICKY PŘIHLÁŠENOU STRAVU.

Odhlašování obědů

            Provádí se nejpozději pracovní den předem od 8,00 - 13.00 hod. na tel. čísle 737 797 693.

První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole nebo školském zařízení se považuje za pobyt ve škole nebo školském zařízení. (Sb.zákonů č. 107/2005 ze dne 25.2.2005 § 4/9)

Pro nemocné strávníky si mohou rodiče nebo sourozenci vyzvednout oběd pouze první den, ostatní dny musí být odhlášeny. Z hygienických důvodů nelze vydávat obědy do nádob přinesených rodiči či sourozenci. Oběd bude vydán na talíř, poté bude kuchařkou přendán do školního jídlonosiče. Zákonný zástupce jídlonosič navrátí druhý den vedoucí školní jídelny. Školní kuchyně ručí za hygienickou nezávadnost stravy pouze po dobu výdeje stravy. Pokrmy vydané do jídlonosičů jsou určeny k přímé spotřebě bez skladování.

Odhlášení strávníka z obědů natrvalo se provádí výhradně písemně. Strávník při odhlášení dostane všechny přeplatky buď v hotovosti, nebo mu budou odeslány na účet.

  • Doba výdeje stravy

 

přesnídávka

oběd

svačina

Mateřská škola

8.20 - 9.00

11.30 – 12.30

14.15

Základní škola

10.00

12.00 – 13.00

15.00

          .

Jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci v provozovnách školního stravování. ( Sb.zákonů č.107/2005, vyhláška ze dne 25.2.2005. §2/7 )

Připomínky, dotazy a náměty k provozu školní jídelny můžete projednat s vedoucí školní jídelny nebo prostředníctvím e- mailu na  kostohryzova@zsneznasov.cz.

ZŠ a MŠ NeznašovFacebook
Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace Rozumím