PoÚtStČtSoNe
                                          
šablony IIUčíme spoluProjekt Děti do bruslí je určen pro děti předškolního věku a žákům 1. stupně základní školy s výukou bruslení formou kurzu pod odborným metodickým a trenérským vedením.NADACE ČEZÚčast na projektech

MANUÁL K ORGANIZACI TESTOVÁNÍ A NÁSTUPU DĚTÍ DO ŠKOLY

MANUÁL K ORGANIZACI TESTOVÁNÍ A NÁSTUPU DĚTÍ DO ŠKOLY

Vážení rodiče.

V pondělí 12. dubna 2021 přejde celá škola (tzn. 1. – 5. ročník) opět na prezenční výuku. Máme z toho velkou radost. Přináší to však s sebou řadu přísných hygienických nařízeních, která budeme muset ve škole dodržovat. Věříme však, že zdraví a možnost opětovné prezenční výuky za to stojí.

PROVOZ ŠKOLY A ŠKOLNÍ DRUŽINY:

 • Provozní doba školy bude každý všední den od 7:00 do 15:00 hodin.
 • Po celou dobu výuky budou žáci ve stejných homogenních skupinách, a to i během provozu ranní a odpolední družiny.
 • Vzhledem k personálním možnostem školy žádáme rodiče starších ročníků o zvážení nutnosti využití školní družiny.
 • Žáci 3. – 5. ročníku budou po celý den (i v případě družiny) ve svých kmenových třídách, žáci 1. a 2. ročníku budou využívat svou kmenovou třídu a prostory školní družiny.

ŠKOLNÍ DRUŽINA:

Ranní družina: 7:00 – 8:00 hodin

Odpolední družina: do 15:00 hodin

VÝUKA:

 • Vzhledem k dodržení všech hygienických nařízení a plynulé organizace výdeje obědů dojde k drobným změnám v rozvrhu jednotlivých tříd. U jednotlivých ročníků tak bude výuka v pondělí – pátek probíhat takto:

1. a 2. ročník: 8:15 – 12:00 hodin

3. ročník: 8:15 – 12:20 hodin

4. ročník: 8:15 – 12:40 hodin

5. ročník: 8:15 – 13:00 hodin

 • Kromě prostor vyhrazených k doprovodnému testování nebudou mít třetí osoby přístup do budovy školy, tedy ani do prostoru šaten. Respektujte toto opatření prosím a v případě vyzvedávání dětí po vyučování či z družiny vyčkejte venku před budovou školy.
 • Při vyzvedávání dětí ze školy:

1.a 2. ročník: využijte venkovního zvonku do družiny (či telefonicky kontaktujte paní

asistentku /vychovatelku)

            3. ročník: telefonicky kontaktujte paní asistentku /vychovatelku

            4. ročník: telefonicky kontaktujte paní asistentku /vychovatelku

5. ročník: využijte venkovního zvonku do družiny (či telefonicky kontaktujte paní

                                asistentku /vychovatelku)

Pozn. Telefonní kontakty na paní asistentky / vychovatelky budou uvedeny vždy s aktuálním rozpisem služeb pro ranní a odpolední družinu pro daný týden (rozpis bude zveřejněn u hlavního vchodu do budovy ZŠ (boční ulice).

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ

 • V případě, že má dítě příznaky respiračního onemocnění, nesmí se výuky ani testování ve škole účastnit. V případě, že se jedná o chronické obtíže (chronická rýma, kašel, alergie..),  je třeba doručit třídnímu učiteli lékařskou zprávu potvrzující tuto skutečnost.
 • Všichni žáci musí mít po celou dobu vyučování (včetně pobytu ve školní družině) zakryta ústa a nos chirurgickou rouškou. Prosíme vás, aby měly děti na každý den vždy 2 nové (nepoužité) chirurgické roušky (jedna rezervní).
 • Děti si budou pravidelně desinfikovat ruce.
 • Ve všech prostorách bude probíhat pravidelné, časté a intenzivní větrání.

TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ

 • Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je přítomnost dětí i pedagogů na prezenční výuce podmíněna účastí na testování.
 • K testování se může dostavit žák pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního onemocnění.
 • Pokud se dítě, žák nebo student neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti, žákovi či studentovi distanční způsob vzdělávání (podrobněji viz FAQ)
 • Testování žáka bude probíhat dvakrát týdně, a to vždy v pondělí ráno a ve čtvrtek ráno.
 • Pokud se některý žák nebude moci zúčastnit testování v určený den, bude otestován v první den jeho přítomnosti. Dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními.

ORGANIZACE TESTOVÁNÍ A RANNÍ PŘÍCHOD DO ŠKOLY

 1. Žák 1. – 3. ročníku, který se testuje za doprovodu 3. osoby (zákonného zástupce)
 • Přijďte ke škole mezi 7:00 – 7:55 ke VCHODU Z NÁVSI
 • Vyčkejte venku příchodu pověřeného pracovníka školy, který Vás, žáka a rodiče, dovede do testovací místnosti
 • Po provedení testu odchází žák s rodičem opět před školu, kde vyčkají na vyhodnocení testu (cca 15 min)
 • V případě negativního testu – žák odchází SÁM bočním vchodem (od MŠ) do šatny a poté do své kmenové třídy nebo družiny
 • V případě pozitivního testu obdrží rodič potvrzení o pozitivitě testu, odvádí si žáka domů a kontaktuje praktického lékaře
 1. Žák 1. – 2. ročníku, který se bude testovat sám a jde do ranní družiny
 • Přijď do školy mezi 7:00 – 7:45 BOČNÍM VCHODEM od MŠ
 • Použiješ boční vchod do školy (od mateřské školky), převlékneš se v šatně a jdeš do horní družiny, kde se s pomocí paní vychovatelky otestuješ
 1. Žák 1. – 2. ročníku, který se bude testovat sám a nejde do ranní družiny
 • Přijď do školy v 7:55 BOČNÍM VCHODEM od MŠ
 • Použiješ boční vchod do školy (od mateřské školky), převlékneš se v šatně a jdeš do své třídy, kde se s pomocí paní učitelky otestuješ
 1. Žák 3. -5. ročníku, který se bude testovat sám a jde do ranní družiny
 • Přijď do školy mezi 7:00 – 7:45 BOČNÍM VCHODEM od MŠ
 • Použiješ boční vchod do školy (od mateřské školky), převlékneš se v šatně a jdeš do své třídy, kde se s pomocí paní vychovatelky otestuješ.
 1. Žák 3. - 5. ročníku, který se bude testovat sám a nejde do ranní družiny
 • Přijď do školy nejpozději v 8:05 BOČNÍM VCHODEM od MŠ
 • Použiješ boční vchod do školy (od mateřské školky), převlékneš se v šatně a jdeš do své třídy, kde se s pomocí paní učitelky otestuješ

FAQ – NEJČASTĚJI KLADENÉ OTÁZKY

 • Může být dítě testováno jiným testem, který si do školy donese?

Ano, žák může podstoupit jiný antigenní test, který si ale hradí z vlastních zdrojů. Tento test však musí mít doložku ministerstva zdravotnictví (takový certifikát je třeba doložit vedení školy). Tento test ale musí žák podstoupit v prostorách školy.

 • Můžu testovat dítě doma a přinést negativní test do školy?

           Ne, taková možnost není možná.

 • Když nechci, aby bylo dítě ve škole testováno, může se i přesto účastnit prezenční výuky?

Ne, toto možné není. Pokud žák nepodstoupí ve škole testování, bude vzděláván formou samostudia doma. Jeho absence ve škole bude omluvena. Při této omluvené absenci však škola nemá povinnost zajistit dítěti, žákovi či studentovi distanční způsob vzdělávání. Pravidelným zveřejňováním týdenních plánů bude mít dítě zadané úkoly, 1x za 14 dní budou probíhat individuální konzultace (žák-učitel), během nichž bude zjišťován pokrok žáka a ověřovány jeho znalosti (formou testu, ústního zkoušení), a to v prostorách školy (bez nutnosti testování žáka).

 • Co se stane, když bude mít dítě ve škole pozitivní test? 


 • Zvládnou se děti otestovat samy?

Určitě ano, následující video ukazuje, že žáci zvládnou odběr sami, není se čeho bát. Jsou zručnější, než si sami myslíme :-) odkaz

Mgr. Jaroslav Tůma, ředitel školy

V Neznašově, dne 8. 4. 2021

ZŠ a MŠ NeznašovFacebook
Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace Rozumím