PoÚtStČtSoNe
                                          
NADACE ČEZUčíme spoluProjekt Děti do bruslí je určen pro děti předškolního věku a žákům 1. stupně základní školy s výukou bruslení formou kurzu pod odborným metodickým a trenérským vedením.Účast na projektech

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017 - 2018

 

4. 5. a 5. 5. 2017 (13:00 - 16:15 hodin) - vydávání přihlášek

K zápisu přineste rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

18. 5. a 19. 5. 2017 (13:00 - 17:00 hodin) - odevzdání vyplněných přihlášek

Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Neznašov od školního roku 2017/2018 

  KRITÉRIA
1.  Dítě s trvalým pobytem v obci Všemyslice v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a po odkladu povinné školní docházky – povinné předškolní vzdělávání - 10 bodů
2.

Děti s trvalým pobytem v obci Všemyslice, které dosáhnou k 31. 8. 2017:

4 roky - 5 bodů

3 roky - 3 body

méně než 3 roky - 1 bod                                                                                                               

3. Sourozenec v MŠ (a to pouze v případě, že bude mateřskou školu navštěvovat ve školním roce, pro který je mladší sourozenec přijímán) - 1 bod

 

V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) bude přednostně přijato dítě narozené dříve, tedy dítě starší.

 

Po umístění všech přihlášených dětí s trvalým bydlištěm v obci Všemyslice se přijímají děti s jiným bydlištěm bez stanovení počtu bodů v tomto pořadí:

a) Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a po odkladu povinné školní docházky

b) Dále děti podle věku

  1. 4 roky
  2. 3 roky
  3. Méně než 3 roky

 V případě shodnosti posuzovaných kritérií bude přednostně přijato dítě narozené dříve, tedy dítě starší.

Dítě, které se ocitne ve složité sociální situaci a jemuž přijetí k předškolnímu vzdělávání výrazně zlepší sociální situaci, bude přijato bez ohledu na stanovená kritéria, pokud zákonný zástupce doloží písemné doporučení OSPOD. Tímto přijetím nesmí být dotčen bod č. 1 stanovených kritérií, tzn.  že musí být povinně přijaty všechny děti rok před nástupem školní docházky a děti po odkladu povinné školní docházky.

V Neznašově dne 20. 2. 2017  

Mgr. Jaroslav Tůma – ředitel Základní školy a Mateřské školy Neznašov

 

 

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2017/2018

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Neznašov podle ustanovení §34 odst.4, § 165 odst.2 písm.b) a § 183 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád v platném znění oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů rozhodnutí k žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2017/2018.

Děti přijaté k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2017/2018

M2017-14

M2017-8

M2017-16

M2017-11

M2017-10

M2017-6

M2017-4

M2017-15

M2017-3

M2017-2

 

 

Děti nepřijaté k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2017/2018

M2017-17

M2017-19

M2017-7

M2017-12

M2017-1

M2017-18

M2017-9

M2017-13

 

 

 

Zveřejněním seznamu se považují kladná rozhodnutí za oznámená. O vydání rozhodnutí v tištěné podobě mohou rodiče zažádat na adrese tuma@zsneznasov.cz. V případě, že dítě k předškolnímu vzdělávání nenastoupí, je potřeba tuto skutečnost škole sdělit co nejdříve. Rozhodnutí o nepřijetí budou zákonným zástupcům dítěte zaslána v písemné podobě poštou.


V Neznašově dne 25. 5. 2017

Mgr. Jaroslav Tůma (ředitel školy)

Základní škola a Mateřská škola Neznašov

 

ZŠ a MŠ NeznašovFacebook
Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace Rozumím