PoÚtStČtSoNe
                                          
NADACE ČEZUčíme spoluProjekt Děti do bruslí je určen pro děti předškolního věku a žákům 1. stupně základní školy s výukou bruslení formou kurzu pod odborným metodickým a trenérským vedením.Účast na projektech

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018 - 2019

 

3. 5. a 4. 5. 2018 (6:00 - 16:15 hodin) - vydávání přihlášek v budově MŠ

K zápisu přineste rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

17. 5. a 18. 5. 2018 (13:00 - 17:00 hodin) - odevzdání vyplněných přihlášek v ředitelně MŠ

Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Neznašov od školního roku 2018/2019

                    Kritérium

 

Bodové ohodnocení

Trvalý pobyt dítěte

Trvalý pobyt v obci (Neznašov, Všemyslice, Všeteč, Bohunice, Slavětice)

10

 

Jiné obce

0

Věk dítěte

5-6 let věku dítěte

7

 

4 roky věku dítěte

5

 

3 roky věku dítěte

4

 

2,5 roku věku dítěte

1

Individuální situace dítěte

Mateřskou školu nebo školu navštěvuje sourozenec dítěte

3

Délka pobytu dítěte

Celodenní provoz

10

 

Polodenní provoz

2

 

               Omezená docházka                 

0

V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) bude přednostně přijato dítě narozené dříve, tedy dítě starší.

Dítě, které se ocitne ve složité sociální situaci a jemuž přijetí k předškolnímu vzdělávání výrazně zlepší sociální situaci, bude přijato bez ohledu na stanovená kritéria, pokud zákonný zástupce doloží písemné doporučení OSPOD. Tímto přijetím nesmí být dotčen bod č. 1 stanovených kritérií, tzn.  že musí být povinně přijaty všechny děti rok před nástupem školní docházky a děti po odkladu povinné školní docházky.

V Neznašově dne 20. 2. 2018  

Mgr. Jaroslav Tůma – ředitel Základní školy a Mateřské školy Neznašov

 

 

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2018/2019

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Neznašov podle ustanovení §34 odst.4, § 165 odst.2 písm.b) a § 183 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád v platném znění oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů rozhodnutí k žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2018/2019.

Děti přijaté k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2018/2019

M2018-19

M2018-11

M2018-15

M2018-13

M2018-6

M2018-14

M2018-10

M2018-7

M2018-8

M2018-12

M2018-1

M2018-9
 

 

Děti nepřijaté k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2018/2019

M2018-5

M2018-18

M2018-17

M2018-2

M2018-3

M2018-16

M2018-4

 

 

Zveřejněním seznamu se považují kladná rozhodnutí za oznámená. O vydání rozhodnutí v tištěné podobě mohou rodiče zažádat na adrese tuma@zsneznasov.cz. V případě, že dítě k předškolnímu vzdělávání nenastoupí, je potřeba tuto skutečnost škole sdělit co nejdříve. Rozhodnutí o nepřijetí budou zákonným zástupcům dítěte zaslána v písemné podobě poštou.


V Neznašově dne 25. 5. 2018

Mgr. Jaroslav Tůma (ředitel školy)

Základní škola a Mateřská škola Neznašov

 

ZŠ a MŠ NeznašovFacebook
Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace Rozumím