PoÚtStČtSoNe
                                          
NADACE ČEZUčíme spoluProjekt Děti do bruslí je určen pro děti předškolního věku a žákům 1. stupně základní školy s výukou bruslení formou kurzu pod odborným metodickým a trenérským vedením.Účast na projektech

Zápis k základnímu vzdělávání pro školní rok 2017 - 2018

Vážení rodiče,

zápis do prvního ročníku k povinné školní docházce pro školní rok 2017/2018 proběhne ve dnech 20. 4. a 21. 4. 2017. Z organizačních důvodů Vás žádáme, abyste vyplnili přihlášku k zápisu a odeslali ji na mail tuma@zsneznasov.cz do 7. 4.  2017, nebo ji donesli osobně řediteli školy. Na základě této přihlášky budete pozváni na konkrétní datum a čas. S sebou k zápisu budete potřebovat doklad totožnosti a rodný list dítěte. Přihlášku k zápisu získáte v kanceláři školy nebo je ke stažení na webových stránkách školy – zde.

Těšíme se na viděnou

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ – 2017/2018

  1. Děti s místem trvalého bydliště v obci (Neznašov, Všemyslice, Bohunice, Všeteč a Slavětice) 

 V případě, že po přijetí těchto zájemců bude kapacita dovolovat přijetí dalších žáků, budeme uplatňovat následující kritéria:

  1. Děti, které navštěvují mateřskou školu, která je součástí školy základní – 2 body
  2. Děti s trvalým bydlištěm mimo spádovou oblast školy, jejichž sourozenec je již žákem této ZŠ nebo navštěvuje mateřskou školu, která je součástí školy základní  - 1 bod


V Neznašově dne 20. 2. 2017

Mgr. Jaroslav Tůma

Základní škola a Mateřská škola Neznašov

 

Seznam přijatých dětí k základnímu vzdělávání
pro školní rok 2017/2018

   Ředitel Základní školy a Mateřské školy Neznašov podle ustanovení §34 odst.4, § 165 odst.2 písm.b) a § 183 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád v platném znění oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů rozhodnutí k žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2017/2018.

Děti přijaté k základnímu vzdělávání ve školním roce 2017/2018

1 2017 3 2017 4 2017
5 2017 6 2017 7 2017
8 2017 9 2017 10 2017
11 2017 12 2017  

 

Zveřejněním seznamu se považují kladná rozhodnutí za oznámená. O vydání rozhodnutí v tištěné podobě mohou rodiče zažádat na adrese tuma@zsneznasov.cz. V případě, že dítě k základnímu vzdělávání nenastoupí, je potřeba tuto skutečnost škole sdělit co nejdříve. Rozhodnutí o nepřijetí budou zákonným zástupcům dítěte zaslána v písemné podobě poštou.


V Neznašově dne 24. 4. 2017

Mgr. Jaroslav Tůma (ředitel školy)

Základní škola a Mateřská škola Neznašov

 

ZŠ a MŠ NeznašovFacebook
Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace Rozumím