PoÚtStČtSoNe
                                          
NADACE ČEZUčíme spoluProjekt Děti do bruslí je určen pro děti předškolního věku a žákům 1. stupně základní školy s výukou bruslení formou kurzu pod odborným metodickým a trenérským vedením.Účast na projektech

Zápis k základnímu vzdělávání pro školní rok 2018 - 2019

Vážení rodiče,

zápis do prvního ročníku k povinné školní docházce (pro děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012) pro školní rok 2018/2019 proběhne ve dnech 26. 4. a 27. 4. 2018. Z organizačních důvodů Vás žádáme, abyste vyplnili přihlášku k zápisu a odeslali ji na mail tuma@zsneznasov.cz do 13. 4.  2018, nebo ji donesli osobně řediteli školy. Na základě této přihlášky budete pozváni na konkrétní datum a čas. S sebou k zápisu budete potřebovat doklad totožnosti a rodný list dítěte. Přihlášku k zápisu získáte v kanceláři školy nebo je ke stažení na webových stránkách školy – zde.

Těšíme se na viděnou

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ – 2018/2019

  1. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy (Neznašov, Všemyslice, Bohunice, Všeteč a Slavětice) 

 V případě, že po přijetí těchto zájemců bude kapacita dovolovat přijetí dalších žáků, budeme uplatňovat následující kritéria:

  1. Děti, které navštěvují mateřskou školu, která je součástí školy základní – 2 body
  2. Děti s trvalým bydlištěm mimo školský obvod základní školy, jejichž sourozenec je již žákem  ZŠ nebo navštěvuje mateřskou školu, která je součástí školy základní  - 1 bod

V případě, že v jednom z kritérií vyjma zákonného kritéria č. 1 nebude možné přijmout všechny uchazeče splňující dané kritérium, bude provedeno losování. K losování dojde mezi všemi uchazeči, kteří konkrétní kritérium splňují.
V Neznašově dne 20. 2. 2018

Mgr. Jaroslav Tůma

Základní škola a Mateřská škola Neznašov

 

Seznam přijatých dětí k základnímu vzdělávání
pro školní rok 2018/2019

   Ředitel Základní školy a Mateřské školy Neznašov podle ustanovení §34 odst.4, § 165 odst.2 písm.b) a § 183 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád v platném znění oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů rozhodnutí k žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2017/2018.

Děti přijaté k základnímu vzdělávání ve školním roce 2018/2019

Z2018/1 Z2018/2 Z2018/3
Z2018/4 Z2018/5 Z2018/6
Z2018/7 Z2018/8 Z2018/9
Z2018/10 Z2018/11 Z2018/12

 

Zveřejněním seznamu se považují kladná rozhodnutí za oznámená. O vydání rozhodnutí v tištěné podobě mohou rodiče zažádat na adrese tuma@zsneznasov.cz. V případě, že dítě k základnímu vzdělávání nenastoupí, je potřeba tuto skutečnost škole sdělit co nejdříve. Rozhodnutí o nepřijetí budou zákonným zástupcům dítěte zaslána v písemné podobě poštou.


V Neznašově dne 29. 4. 2018

Mgr. Jaroslav Tůma (ředitel školy)

Základní škola a Mateřská škola Neznašov

 

ZŠ a MŠ NeznašovFacebook
Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace Rozumím